Понеделник, 3 Март 2014 by

Ultimate ONE!!

Почитувани,
иако можеби некој сеуште се колеба кога да се пријави, сепак ќе ве известам дека веќе имаме и некои од соседството кои веќе се пријавија за ова шоу, за што веќе придонесуваат многу со своето учество!!
Тоа е и фактот, зошто треба на време да се пријавите за овој спектакуларен настан
Што се однесува до настапот Ви ги покажуваме и класите по кој ќе настапуваат пријавените такмичари!!
Klasa «ULTIMATE ONE» –                                 class 9 do 9.999 sec 
Klasa «PRO COMPETITION» –                           class 10 od 10 do 10.999 sec 
Klasa «PRO STREET» –                                    class 11 od 11 do 11.999 sec
Klasa «R SERIES» –                                         class 12 od 12 do 12.999 sec 
Klasa «SUPER STREET» –                                class 13 od 13 do 13.999 sec 
Klasa «STOCK COMPETITION» –                       class 14 od 14 do 14.999 sec
Klasa «SPORTSMAN» –                                    class 15 od 15 do 15.999 sec 
Klasa «16+» –                                                   class 16 od 16 do 16.999 sec    (оваа класа ќе биде за сите што само се силат за трки, а никогаш ниту возеле, а ниту пак имаат што да возат, или немаат срце, па баш и тогаш решаваат да одат на freeshop* (по цигари))