Понеделник, 27 Јануари 2014 by

100 дена пред стартот

Ова е локацијата за одржување на овогодишниот Драгстер натпревар!! 

Возбудата продолжува да расте..